Vad kan vi göra för dina anställda?

  1. Antalet arbetstagare som får, eller har datorrelaterade belastningsskador är kraftigt ökande
  2. Muskel och ledbesvär är den vanligaste orsaken till sjukskrivning och
  3. Statistik visar att över 50% av sjukersättningen för sjukskrivning härleds från muskel & ledbesvär i rörelseapparaten.
  4. De vanligaste datorbesvären är huvudvärk, nackstelhet, tennisarmbåge, musarm, handsmärtor och skuldervärk

En av de största orsakerna till rygg och nacksmärtor är dålig sittställning och monotona arbetsuppgifter, som över längre tid sliter på kroppen. Fysiska arbeten med tunga, och felaktiga, lyft kan ge onödiga och långvariga besvär.
Naprapatens helhetstänkande och behandling gör att patienten får en effektiv smärtlindring och bättre rörelseförmåga. Målet är att på bästa möjliga sätt förhindra att besvären kommer tillbaka. Vidare förmår behandlingen möjliggöra en snabbare återgång till arbetet efter sjukskrivning eller liknande. Naprapati blir på så sätt intressant också i ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Behandling på företaget:
Om flera anställda efterfrågar behandling samtidigt finns efter överenskommelse möjligheten att komma till företaget och genomföra behandlingar på plats, för att spara arbetstid och få en överblick på arbetsplatsens ergonomi.
Behandling på kliniken:
Tidsbeställning sker på vanligt sätt, och behandlingen brukar med fördel faktureras. På detta sätt kan var och en av de anställda enkelt boka in en tid för behandling när det är passar just honom/henne bäst.


E-post: info@allatidersnaprapati.se