Visste du att…

...ordet naprapati härleds från det tjeckiska ordet "napravit" som betyder korrigera och det grekiska ordet "pathos" som betyder lidande, hela ordet blir då ungefär "korrigera orsak till lidande".

...naprapaterna är Sveriges i särklass största yrkeskår inom den manuella (ortopediska) medicinen. Varje år söker omkring 200 000 nya patienter naprapatvård och det totala antalet behandlingar ökar kraftigt. Ökningen beror främst på att sjukvården remitterar fler och fler samt att många på egen hand upptäcker denna breda manuella vårdform.

...naprapatens helhetstänkande och behandling gör att patienten får effektiv smärtlindring, bättre rörlighet och målsättningen är att i största möjliga mån förhindra att besvären återkommer. Behandlingen möjliggör också en snabbare återgång till arbetslivet efter sjukskrivning, vilket gör naprapatin intressant även utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Läs gärna mer om naprapati på svenska naprapatförbundets hemsida.